Bijbelvers van de dag

Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Doneren

DSB rekeningnr: ( SRD )   
DSB rekeningnr: ( USD )   
DSB rekeningnr: ( EURO ) 

Evangelisatie

Het is belangrijk de zendingsopdracht van de Here Jezus uit te voeren
Lees: matteus 28:19-20. Deze opdracht voeren wij uit door een keer per maand op de zaterdag de straat op te gaan en  mensen te vetellen over de liefe van de Here Jezus, dat zij zich moeten bekeren van hun zondige werken en de Here Jezus de enige is die hen kan verlossen van elke gebondenheid.
Ben je nou per ongeluk beland op deze web pagina en je ziet het niet meer zitten, je bent wanhopig, je hebt altijd twee keuzes welke je kan maken , ik bied je nu het beste aan, vraag de Here Jezus woning te maken in je leven.

Bid dit gebed luid op
Vader in de hemel, ik erken, dat ik een zondaar ben, die uw wet steeds weer heb overtreden. Ik heb vergeving nodig, en erken, dat Jezus voor mij aan het kruis is gestorven om de prijs voor mijn zonden te betalen en na drie dagen uit de dood is verrezen. Here Jezus, ik open nu mijn hart en ik vraag u om binnen te komen en mijn Heer te wezen in alle dingen. Wil mij vergeven al mijn zonden en mij leiden, al de dagen van mijn leven? Dank u Jezus. Dank u Vader, dat ik nu mag weten een kind van u te zijn, en dat ik het eeuwig leven van u heb ontvangen, in Jezus naam, Amen

Nadat je dit gebed,  gebeden hebt neem contact op met een kerk ( Volle Evangelie Kerk ) bij jou in de buurt en laat je begeleiden. Waarom,  omdat je opnieuw geboren bent en je  hebtbegeleiding nog om te weten hoe om te gaan met deze verandering in uw leven en hoe te groeien.Ik verzeker je, het gaat nooit meer het zelfde zijn in je leven , als je de Here Jezus volledig toegewijd blijft zal je grote vooruitgang boeken in jou persoonlijk leven, je vrieden , familie, gezin zullen dat merken. Wij willen u ook graag helpen met deze eerste fase van uw Nieuwleven met de Heer, heeft u vragen bel: 472657 naar Tabernacle of Faith and Love Ministries.

Coordinator Evangelisatie : Pastor Eric Venlo, mobiel: 8527847    

Over ons

De officiele opening van Tabernacle of Faith and Love Ministries heeft plaats gevonden op vrijdag 29 juli 2011.
Lees verder »»

In contact blijven

Adres: Kwattaweg 96
P.O.Box 12624
Paramaribo, Suriname
Telefoon: (597)472657
E-mail: tofaithandlove@hotmail.com

Social icons

© 2017 Alle rechten voorbehouden. Tabernacle of Faith and Love